Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Klient dokonujący zamówienia w sklepie bic-karnisze.com.pl, w momencie dokonywania zakupu zgadza się na przetwarzanie przez F.P.H.U BIC S.C, swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie za pośrednictwem właściwego formularza.

Bic-karnisze.com.pl informuje iż:

Administratorem danych osobowych jest firma F.P.H.U BIC S.C w Częstochowie, ul. Bugajska 86, NIP: 9490071034, info@bic-karnisze.com.pl

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie firmy. Przetwarzanie wystąpi na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
Odbiorcami (Procesorami Powierzenia) powierzonych danych osobowych będą:
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT
- operatorzy pocztowi i kurierzy
Przekazane dane przetwarzane będą przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej (serwerów) Procesora Powierzenia ulokowanych we Francji.
W przypadku wysyłek zagranicznych Dane Osobowe przekazane zostaną do oddziałów kuriera poza granicami Polski, ale w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dane Osobowe w celach statystycznych będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz Facebook. Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UEUSA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z
siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.
Dane Osobowe znajdujące się na zewnątrz przesyłki zawierającej zamówiony towar, takie jak Dane Osobowe na etykiecie przesyłki, są widoczne dla stron trzecich, co jednak nie może być uznane za podstawę rozpoznania Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.
Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Podanie wskazanych danych osobowych jest wymagane przez bic-karnisze.com.pl w celu zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez bic-karnisze.com.pl jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.